تابلوی اعلانات

اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >

اطلاعیه ویژه : کلیه ثبت نام کنندگان
 اطلاعات شماره حساب جهت پرداخت هزینه کنگره

شناسه واریزی :

396085162125300003810000000906

شماره حساب:

4001085103022523

بانک جمهوری اسلامی ایران ( قابل پرداخت در بانک ملی )

بنام خزانه (دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)

 

تذکرات مهم:

-       درج شناسه واریزی در فیش پرداختی الزامی است.

-       اسکن فیش پرداختی در صفحه کاربری حتما بارگذاری شود.

-       افرادی که هزینه ثبت نام را پرداخت نموده  و آن را در صفحه کاربری خود بارگذاری نمایند ، ثبت نام آنها کامل و نهایی است و در غیر اینصورت ثبت نام ناقص می باشد.

-       آخرین مهلت ثبت نام و پرداخت هزینه 25 آذرماه می باشد.


 

گروه ها

 

 

تا تاریخ 30 آبان ماه 97

 

 

ازتاریخ 97/9/1 تا 97/9/25

 

 

کلیه متخصصین گروه هدف

 

 

120 هزار تومان

 

 

150 هزار تومان

 

 

پزشکان عمومی و کارشناس ارشد

 

 

80 هزار تومان

 

 

100 هزار تومان

 

 

کارشناسان

 

 

50 هزار تومان

 

 

70 هزار تومان

 

 

دانشجویان

 

 

30 هزار تومان

 

 

50 هزار تومان  
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر