همایش های جاری
اولین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان
23 تا 24 آبان ماه 1398


نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران
30 بهمن ماه تا 02 اسفند ماه 1398
تماس با ما
ایران، هرمزگان، بندرعباس، بلوار شهید چمران،دانشگاه علوم پزشکی
تلفن:076-33333280
كدپستی: 7916613885
پست الکترونیک: mail@hums.ac.ir
جدیدترین همایش های کشور
درباره ما
تاريخچه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

سابقه فعالیت های آموزشی این دانشگاه به تاسیس مجموعه آموزشی و پژوهشی هرمزگان در سال 1362 توسط سازمان منطقه ای بهداری استان هرمزگان باز می گردد. این مجموعه با مجوز شماره 7493 مورخ 9/11/65 وزیر محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشکده پرستاری و مامایی تغییر نام یافت.
از سوی دیگر، دانشکده پزشکی بندرعباس نیز در تاریخ 1/12/1365 بنا بر مجوز تصویب شده در دومین جلسه (30/9/1365) شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین در نتیجه تلاش و زحمات بی وقفه مقامات وقت استان تاسیس گردید.
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در اقدام بعدی خود در جلسه چهاردهم به تاریخ 12/7/1366 با درخواست شماره 1655 مورخ 6/7/1366 دانشکده پزشکی بندرعباس مبنی بر تقاضای اطلاق عنوان دانشگاه به این دانشکده موافقت بعمل آورد و دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس تشکیل گردید.
در جلسه هیجدهم شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 25/2/1367 مقرر گردید دانشگاههای علوم پزشکی هر استان به نام همان استان نامگذاری شوند. و نهایتا اینکه در اجرای مصوبه شماره 7447/د ش مورخ 14/12/72 شورای عالی اداری کشور مبنی بر ادغام سازمان منطقه بهداشت و درمان در دانشگاه های علوم پزشکی و تشکیل دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ، سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان هرمزگان و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در یکدیگر انجام گردیدند و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان تشکیل گردید.
 

سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت
5 الی 7 دی ماه 1397

محورهای همایش : 
اپیدمیولوژی و الگوی مصرف دخانیات                                                           
دخانیات از دیدگاه اسلام
روشهای پیشگیری، مصرف و ترک دخانیات
دخانیات و سلامت روان
دخانیات و بیماری های قلبی و ریوی
دخانیات و اقتصاد
دخانیات و عوامل اجتماعی و فرهنگی